logo

Piliç


Çok değil 90'lı yıllara baktığımızda 100'den fazla kesim yapan işletme bulunurken içinde bulunduğumuz günlerde 20 civarındaki işletme bulunduğunu ve bunların sadece 10 tanesinin pazarda %90 civarında paya sahip olduğunu görüyoruz.

Geçen bu sürede işlerine yatırım yaparak büyüyen işletmelerin, pazarda gelişen fiyatlar doğrultusunda kendi ürünlerinin arz ve talebine göre fiyatlarını şekillendirdiğini biliyoruz. Dağıtım kanallarını güçlendiren ve yaptığı reklam tanıtım uygulamaları ile tüketici çekişi sağlayan işletmeler ürünlerini daha yüksek fiyattan satabilirken distribüsyon ve tanıtım anlamında nispeten geride kalan işletmeler daha uygun fiyatlar ile ürünlerini satabilmektedir.

Koza Paketleme olarak, pazarlamanın 4P (Product, Place, Price, Promotion)’sinden Product yani ürünün şekillenmesine katkı sağlayarak Promotion kısmındaki farklılaşma ve tüketici çekişine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla mevcut kullanılan ambalaj malzemelerinin yanında raf’ta farklılaşabilecek ayrıştırıcı ve yenilikçi ambalajlar temin etmede üreticilerin yanında olmak istiyoruz.

Sürdürülebilir tüketici çekişi ve karlılık için yenilikçi uygulamaları öneriyoruz.

<< SEKTÖRLERE DÖN